Contributie

Onderstaand vind je alle informatie over contributie die belangrijk is voor jou als (toekomstig) lid van V&K.

Contributie

De contributiebedragen zijn gebaseerd op 40 weken sporten gedurende een seizoen welke circa 10 maanden omvat. De contributie is gerelateerd aan het aantal uren per week dat deelgenomen wordt aan de lessen.

Met ingang van 2019 zullen de contributiebedragen als volgt zijn:

Contributietabel 2019

De contributie wordt in vijf termijnen geïnd. De contributieperioden zijn september/oktober, november/december, januari/februari, maart/april en mei/juni. De incasso vindt plaats in de eerste week van september, november, januari, maart en mei.

Naast bovenstaande contributie wordt er bondscontributie geïnd. Deze contributie draagt V&K af aan de KNGU. Deze kosten zijn:

 • Tot 16 jaar €22,00 per jaar;
 • 16 jaar en ouder €27,00 per jaar.

De inning van de bondscontributie vindt elk jaar in januari plaats. Als een lid in de loop van het jaar lid wordt, wordt bij start van het lidmaatschap in het:

 • 1e kwartaal de volledige bondscontributie gerekend;
 • 2e kwartaal voor 3/4 deel bondscontributie gerekend;
 • 3e kwartaal voor 2/4 deel bondscontributie gerekend;
 • 4e kwartaal voor 1/4 deel bondscontributie gerekend.

Gezinskorting

Vanaf het derde gezinslid geldt een korting van 50%, dus ook voor het vierde, vijfde, enz., gezinslid. De korting wordt berekend over de goedkoopste uren.

Opschorting contributie

Bij langdurige ziekte of zwangerschap kun je via een mutatieformulier bij de ledenadministratie opschorting van de contributie aanvragen waarbij de volgende regels gelden:

 • betaling van een lopende periode worden niet terugbetaald.
 • betaling van de bondscontributie wordt niet opgeschort, omdat je wel lid blijft.
 • je meldt direct wanneer je weer komt sporten.

Het mutatieformulier kun je mailen aan ledenadministratie@venkuden.nl.

Automatische incasso

 • Leden, die nog betalen per nota betalen daarvoor €2,00 per keer extra.
 • Nieuwe leden kunnen alleen via automatische incasso betalen.

Aanmaningen 

 • Bij de eerste aanmaning wordt 3,50 aan extra kosten berekend.
 • Bij een tweede aanmaning wordt €5,00 aan extra kosten berekend.
 • Na een derde aanmaning mag het lid niet meer de lessen volgen voordat het openstaande bedrag is voldaan.
   

Extra kosten wedstrijdsporters

Wedstrijdpaspoort

Iedere deelnemer aan een wedstrijd georganiseerd door de KNGU dient over een wedstrijdpaspoort te beschikken. Het secretariaat van V&K vraagt deze aan. Daarvoor moet je een recente pasfoto met voor- en achternaam inleveren bij je trainer. De kosten zijn in 2017 €14,55. Het wedstrijdpaspoort is 3 jaar geldig.

Inschrijfgeld wedstrijden

Het inschrijfgeld voor de wedstrijden wordt gedeeltelijk door de deelnemers en gedeeltelijk door V&K betaald. Het bedrag is afhankelijk van de wedstrijddiscipline en het niveau/aantal wedstrijden. De vergoeding voor de inschrijfgelden bedraagt:

Acro
 • A/B – niveau tot en met 3 wedstrijden €45,00;
 • C – niveau tot en met 2 wedstrijden €30,00;
 • D/E en A pupillen – niveau tot en met 2 wedstrijden €25,00.
Turnen 1e tot en met 4e divisie
 • Tot en met 2 wedstrijden €25;
 • Bij 3 wedstrijden of meer €45

De inschrijfgelden en de kosten van het wedstrijdpaspoort worden automatisch in november geïncasseerd. Voor diegene die drie wedstrijden of meer hebben geturnd zal vervolgens nog €20 worden geïncasseerd.

Voor verdere informatie over de contributie kunt u bellen met de ledenadministratie: Marijona van Hulten, telefoonnummer 06 44 30 68 71, of mailen naar ledenadministratie@venkuden.nl.