Contributie

Onderstaand vind je alle informatie over contributie die belangrijk is voor jou als (toekomstig) lid van V&K.

Contributie

Het inschrijfgeld bedraagt tot 16 jaar € 15,00. Voor 16 jaar en ouder is het € 20,00. Het inschrijfgeld wordt tegelijk met de betaling van de eerste contributie betaald. De contributiebedragen zijn gebaseerd op 40 weken sporten gedurende een seizoen welke circa 10 maanden omvat. De contributie is gerelateerd aan het aantal uren per week dat deelgenomen wordt aan de lessen.

Met ingang van 2020 zullen de contributiebedragen als volgt zijn:

Contributietabel 2020

De contributie wordt in vijf termijnen geïnd. De contributieperioden zijn september/oktober, november/december, januari/februari, maart/april en mei/juni. De incasso vindt plaats in de eerste week van september, november, januari, maart en mei.

Naast bovenstaande contributie wordt er bondscontributie geïnd. Deze contributie draagt V&K af aan de KNGU. Deze kosten zijn:

 • Tot 16 jaar €22,60 per jaar;
 • 16 jaar en ouder €27,80 per jaar.

De inning van de bondscontributie vindt elk jaar in januari plaats. Als een lid in de loop van het jaar lid wordt, wordt bij start van het lidmaatschap in het:

 • 1e kwartaal de volledige bondscontributie gerekend;
 • 2e kwartaal voor 3/4 deel bondscontributie gerekend;
 • 3e kwartaal voor 2/4 deel bondscontributie gerekend;
 • 4e kwartaal voor 1/4 deel bondscontributie gerekend.

Gezinskorting

Vanaf het derde gezinslid geldt een korting van 50%, dus ook voor het vierde, vijfde, enz., gezinslid. De korting wordt berekend over de goedkoopste uren.

Opschorting contributie

Bij langdurige ziekte of zwangerschap kun je via een mutatieformulier bij de ledenadministratie opschorting van de contributie aanvragen waarbij de volgende regels gelden:

 • betaling van een lopende periode worden niet terugbetaald.
 • betaling van de bondscontributie wordt niet opgeschort, omdat je wel lid blijft.
 • je meldt direct wanneer je weer komt sporten.

Het mutatieformulier kun je mailen aan ledenadministratie@venkuden.nl.

Automatische incasso

 • Leden, die nog betalen per nota betalen daarvoor €2,00 per keer extra.
 • Nieuwe leden kunnen alleen via automatische incasso betalen.

Aanmaningen 

 • Bij de eerste aanmaning wordt 3,50 aan extra kosten berekend.
 • Bij een tweede aanmaning wordt €5,00 aan extra kosten berekend.
 • Na een derde aanmaning mag het lid niet meer de lessen volgen voordat het openstaande bedrag is voldaan.
   

Extra kosten wedstrijdsporters

Wedstrijdpaspoort

Iedere deelnemer aan een wedstrijd georganiseerd door de KNGU dient over een wedstrijdpaspoort te beschikken. Het secretariaat van V&K vraagt deze aan. Daarvoor moet je een recente pasfoto met voor- en achternaam inleveren bij je trainer. De kosten zijn in 2017 €14,55. Het wedstrijdpaspoort is 3 jaar geldig.

Inschrijfgeld wedstrijden

Het inschrijfgeld voor de wedstrijden wordt gedeeltelijk door de deelnemers en gedeeltelijk door V&K betaald. Het bedrag is afhankelijk van de wedstrijddiscipline en het niveau/aantal wedstrijden. De vergoeding voor de inschrijfgelden bedraagt:

Acro
 • A/B – niveau tot en met 3 wedstrijden €45,00;
 • C – niveau tot en met 2 wedstrijden €30,00;
 • D/E en A pupillen – niveau tot en met 2 wedstrijden €25,00.
Turnen 1e tot en met 4e divisie
 • Tot en met 2 wedstrijden €25;
 • Bij 3 wedstrijden of meer €45

De inschrijfgelden en de kosten van het wedstrijdpaspoort worden automatisch in november geïncasseerd. Voor diegene die drie wedstrijden of meer hebben geturnd zal vervolgens nog €20 worden geïncasseerd.

Voor verdere informatie over de contributie kunt u bellen met de ledenadministratie: Marijona van Hulten, telefoonnummer 06 44 30 68 71, of mailen naar ledenadministratie@venkuden.nl.

Jeugd Sport Fonds

Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is. 

Hoe werkt het?

Je kunt als ouder/verzorger niet zelf een aanvraag indienen. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen 3 weken sporten. Wil je een aanvraag indienen? Download dan alvast de ouderkaart, vul hem in en neem deze mee naar de intermediair. Er is altijd wel een Jeugdfonds Sport & Cultuur in de buurt. Je vindt de contactgegevens van alle fondsen op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. 

Wat is het bedrag?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van het lesgeld en eventueel de benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks aan ons betaald. Je ontvangt eventueel ook een waardebon voor attributen die ingeleverd kan worden bij een winkel in de buurt. 

Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur? Lees hier verder. 

Activiteitenfonds voor volwassenen

Wanneer u een laag inkomen heeft, is het soms financieel moeilijk om mee te doen aan maatschappelijke activiteiten, zoals schoolreisjes, lidmaatschap van een (sport)club of bibliotheek. Daarom heeft de gemeente Uden een speciale regeling: het activiteitenfonds. Deze regeling vergoedt kosten van maatschappelijke activiteiten voor volwassenen.

Bereken uw recht

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor deze of andere financiële vergoedingen? Met het digitale programma Bereken uw recht ziet u op welke gemeentelijke regelingen u misschien recht heeft en kunt u deze meteen aanvragen.

Meer weten over het activiteitenfonds voor volwassenen? Lees hier verder.