Lesaanbod

Wij zijn een gymnastiekvereniging in de breedste zin van het woord! Zie onderstaand ons gevarieerde sportaanbod.

Voor meer informatie over het onderstaande aanbod kunt u contact opnemen via info@venkuden.nl.

GuppieGym

Samen bewegen en tegelijkertijd plezier beleven! GuppieGym is voor peuters van 2 tot 4 jaar. Zij maken op speelse wijze kennis met balanceren, duikelen, zwaaien, rollen, klimmen en klauteren. Ook komen in de lessen voor de allerjongsten diverse spelvormen aan bod. Voor de algemene en fysieke ontwikkeling van het kind zijn beide zaken erg belangrijk.

  • Iedere Guppie krijgt 2 proeflessen
  • Als je beslist om te blijven, krijg je van de trainster een inschrijfformulier, deze gaat volledig ingevuld weer terug naar de trainster
  • Dit is geldig voor een strippenkaart met 10 strippen (er wordt bij iedere aanwezige les een strip afgetekend door de trainster)
  • De kosten van de strippenkaart is € 35,00 en voor de 1ste strippenkaart komt daar € 15,00 inschrijfgeld bij (dit is éénmalig)

GuppieGym

Turnen

Turnen

Turnen kan bij V&K van jong tot oud en zowel voor jongens, meisjes als dames en heren.

Naarmate de leeftijd van het kind vordert, worden de lessen specifieker gericht op het toestelturnen. Er wordt onder andere gewerkt op de grote en kleine trampoline, de balk, brug, ringen, lange mat en combinaties van diverse toestellen. Ook wordt aandacht besteed aan een stukje kracht en souplesse binnen de warming-up. Dit uiteraard allemaal onder begeleiding van deskundige leiding.

Vanuit de recreantengroepen komen regelmatig kinderen naar boven die opvallen door hun beweeglijkheid. Vaak zijn voor deze kinderen bij het recreatief turnen de mogelijkheden te beperkt. Bij V&K Uden is het al op jonge leeftijd mogelijk om in te stromen bij de wedstrijdgroep. In eerste instantie bij de Jong talenten, vervolgens wordt verder gekeken op welk niveau van de wedstrijdsport het kind kan meedraaien. Binnen onze vereniging is het mogelijk om wedstrijden te turnen op landelijk niveau in de 1e, 2e, 3e of 5de Divisie. Dit houdt uiteraard ook in dat het aantal trainingsuren zal oplopen. Dit kan beginnen met 2 uur in de week, oplopend tot 9 of 12 uur.

Acrogymnastiek

Acrogymnastiek

Acrogym is eigenlijk al een eeuwenoude sport.  Vanuit de acrobatiek ontstond het circus: samen kunstjes doen. Nu is acrogym uitgegroeid tot nationale en internationale topsport. Door demonstraties en groei van de wedstrijdsport binnen Nederland stijgt gelukkig de bekendheid en daarmee ook de erkenning als topsport.Veel turnverenigingen binnen Nederland kennen de discipline acrogym. Acrogym is “in” en wordt steeds populairder.

Acrogym dat is iets wat je moet zien en ervaren. Het is een sport waar zoveel inzit. Turnen, dans en acrobatiek komen erin terug, maar wat te denken van specifieke kracht  die te combineren moet zijn met lenigheid. Coördinatie in de lucht, lef, vertrouwen op je partners. Trainen met jong en oud door elkaar heen, groot en klein, jongens en meisjes, dat vraagt om een goede samenwerking waarbij veiligheid heel belangrijk is.

Demogroep

Sinds september 2011 heeft V&K Uden een eigen demogroep. Deze demogroep bestaat uit enthousiaste meiden en jongen in de leeftijd van 9 t/m 20 jaar die maandelijks verschillende optredens verzorgen bij evenementen, openingen, feesten etc.

Op het podium, de paaltjes en op het lange luchtkussen van 15 meter lang laat de groep op muziek allerlei onderdelen zien van hun eigen sport; turnen, acrogym en dans. Deze sport beoefenen zij op competitieniveau bij V&K en in de demogroep wordt dit op spectaculaire wijze vertoond. Ook voor degene die niet verder gaan met de wedstrijdsport, maar wel graag nog binnen V&K op een leuke manier hun prestaties op peil willen houden kunnen deelnemen.

De demogroep is een leuke en jonge talentvolle groep die samen aan de slag gaan om aan een enthousiast publiek te laten zien wat ze kunnen.

Demogroep

Springgroep

Springgroep

Met tempo achter elkaar aan springen, zweven en draaien!

Het groepsspringen bestaat uit verschillende sprong- of vloersituaties, denk daarbij aanmini-trampolinespringen, pegases springen, kastspringen, tumblingspringen en bijvoorbeeld lange mat.

Het leuke aan groepsspringen is het teamgevoel, de timing moet goed op elkaar zijn afgestemd. Dat gaat niet vanzelf, dus daar moet je voor trainen!

De trainingen zijn dus naast het aanleren van de onderdelen ook gericht op vertrouwen en timing, zodat de sprongen tijdens wedstrijden vlot achter elkaar gaan.

Door de vele keuzemogelijkheden en de verschillende niveaus, kun je al snel je draai vinden in deze groep. 

Freerunnen

Freerunning is het verplaatsen van A naar B waarbij obstakels op allerlei manieren worden getrotseerd. Onderweg is er ook ruimte voor fraai uitziende tricks en moves.

Het verplaatsen van A naar B kan op vele manieren. Springen, klimmen, balanceren, zwaaien, hangen en uiteenlopende tricks staan bij freerunning centraal. De obstakels zijn alledaagse dingen als muurtjes, hekken, trappen, buizen en palen. Alles waar over gesprongen en gerend kan worden, kan onderdeel uitmaken van een freerunning parcours. De trucs en tricks maken het plaatje compleet en maken van freerunning een ongekend populaire urban streets activiteit.

Met enkele aanpassingen en het inspelen op het niveau van de jongeren past freerunning uitstekend binnen V&K. Deze coole beweegvorm staat ook nog eens dichtbij de belevingswereld van jongeren. Met enkele toestellen, matten en materialen in de gymzaal heb je zo een uitdagend freerunning parcours uitgezet.

Bij V&K wordt gebruik gemaakt van springkasten, rechtopstaande matten, turnbokken, turnbanken, halmuren, touwen, klimrekken, e.d., om freerunning uitdagend aan te bieden. En hierbij is het eigenlijk net als freerunning op straat: veel obstakels die van origine een ander hoofddoel blijken uitstekend geschikt te zijn geschikt voor freerunning in de gymzaal!

Freerunning

 

Bodyworkout

Aerofit

Deze work-out wordt volledig op muziek gegeven. In dit uur train je kracht, uithoudingsvermogen, flexibiliteit en coördinatie. Je bent lekker actief bezig en je traint je algemene fitheid. Deze les bestaat uit een warming-up, een conditioneel gedeelte, een krachtgedeelte in stand waarbij soms ook gewichtjes en dynabands gebruikt worden. Het laatste gedeelte van de les besteden we aan grondoefeningen waar vooral de buik en rugspieren, been en bilspieren aan bod komen.

Deze les is geschikt voor dames die graag wat willen doen aan hun algemene fitheid en het leuk vinden om dit met ondersteuning van muziek te doen. Iedere dinsdagavond van 19.45-20.45 wordt deze les gegeven in sporthal Germenzeel.

Ook op woensdagochtend van 9.00-10.00 kun je deze les volgen, het enige verschil met de dinsdagavondles is dat het conditionele gedeelte wat korter is en er meer aandacht besteed wordt aan de krachtoefeningen.

Bodyline

Op de maandagavond kun je de les bodyline volgen. Deze les wordt in reeksen van 4 weken gegeven, steeds met een wisselend thema. De les bestaan uit een half uur warming-up/bewegen op muziek en daarna flink aandacht voor de verschillende spiergroepen. De ene keer zullen onderdelen van vechtsporten aan bod komen, de andere keer werken we met steps of zal de warming-up een jazzy tintje hebben. Dit is een actieve les met veel afwisseling.

 

Fitgym

Hart in Beweging (HIB)

Fitgym

Verantwoord bewegen voor (ex)-hartpatiënten                    

Het is alweer meer dan 30 jaar geleden, dat bij gymnastiekvereniging V&K de afdeling “Hart In Beweging” werd opgericht. Bij Hart In Beweging, in het kort genoemd H.I.B., bestaat al die jaren de mogelijkheid dat (ex) hartpatiënten op verantwoorde wijze en onder deskundige leiding aan recreatieve sportbeoefening deel kunnen nemen. Het is een gegeven dat mensen na het doormaken van hartproblemen en lichamelijke, maar soms ook psychische problemen kunnen hebben. Het is immers een ingrijpende gebeurtenis in zijn of haar leven. Gebruikelijk is dat na het ontslag uit het ziekenhuis de patiënt een revalidatieprogramma afwerkt. Na deze revalidatieperiode is het gewenst en raadzaam dat zij het programma doorzetten. Het is nu bekend dat zonder vervolg op de revalidatie men snel weer terugvalt tot een lager niveau. Het deelnemen aan recreatieve sportactiviteiten bevordert niet alleen het zelfvertrouwen, maar ook de lichamelijke conditie wordt zo op het gewenste peil gehouden. Om u hierbij behulpzaam te zijn, stelt de afdeling H.I.B. van V&K u in de gelegenheid om aan deze sportactiviteiten mee te doen.

Niet alleen het conditionele aspect is belangrijk, van waarde zijn eveneens de sociale contacten met de overige H.I.B.-leden en het beleven het van spelplezier. Gedurende al onze sporturen is het geruststellend te weten dat er een verpleegkundige aanwezig is. De les wordt gegeven door een trainer die hiervoor is opgeleid. Jaarlijks wordt zij bijgeschoold om op het gewenste niveau te blijven.

Fitgym sportende 55+ers

Al sinds jaar en dag zijn er speciaal voor 55+ sporturen gereserveerd bij V&K. Elke dinsdag, woensdag en donderdag wordt er in sporthal Germenzeel en op woensdag in de Wervel hard aan de conditie gewerkt in de ruimste zin van het woord. Er wordt ruim aandacht besteed aan alle spiergroepen en na afloop wordt er samen gezellig een kopje koffie gedronken. Er wordt les gegeven door speciaal voor deze doelgroep opgeleide trainers.

HIB

Fitgym dames conditietraining

Naast conditietraining op muziek wordt er ook op een meer traditionele manier bij V&K aan de conditie gewerkt. In een les word er door middel van loopvormen, grondoefeningen en station circuits gewerkt aan het verbeteren van uithoudingsvermogen en spierkracht.                                             

Dynamic-Tennis  

Dynamic-Tennis is een attractieve racketsport voor jong en oud, voor dames en heren en combineert de voordelen van tafeltennis, lawntennis en badminton tot een dynamische sport. Dynamic-Tennis is gemakkelijk te leren en heeft door de lichte materialen en het relatief kleine speelveld vele mogelijkheden.

Het spel en het net zijn vergelijkbaar met die van tennis en minitennis, de spelregels en de telling met die van tafeltennis, de opslag is altijd onderhands en het veld is een badmintonveld zonder de buitenste lijnen. Het racket en de ballen zijn bijzonder licht.

Bewegen Zonder Zorgen (BZZ)

De afdeling BZZ bestaat uit een groep vrouwen die na een cursus met trainer / maatschappelijk werkster wekelijks sporten in een groep. De groep groeit gestaag.

Het is een groep waar de vrouwen veel steun aan elkaar hebben. Allen hebben veel problemen en het sporten wordt als middel gebruikt om gedachten te verzetten en contacten te leggen in de groep. Een aantal keren per jaar organiseren we een ontbijt met thema bij Vivaan. De thema's gezonde voeding en goed slapen zijn al aan de orde geweest. Daaruit is een 6-weekse cursus voortgevloeid. Voor informatie kunt u contact opnemen via info@venkuden.nl.