ALV naar 26 oktober, presentatie plannen Germenzeel

De Gemeente Uden heeft besloten om in Uden Oost een nieuwe multifunctionele accommodatie te realiseren.

Dit betekent dan dat Sporthal Germenzeel maar ook de aangrenzende schoolgebouwen zullen worden gesloopt. De nieuwe accommodatie zal in ieder geval onderwijs, sport en ontmoeting faciliteren. Wij als bestuur zijn momenteel in gesprek met partijen over de functionaliteiten van de accommodatie maar ook de rol welke V&K in het grotere geheel kan en wil vervullen. Graag willen wij u hierover nader informeren. Dat willen wij doen in combinatie met Algemene Leden Vergadering (ALV). De aanvankelijk geplande datum van 28 september voor de ALV is echter te vroeg om u goed te kunnen informeren. Daarom hebben wij besloten de ALV te verdagen naar 26 oktober aanstaande. Wij hopen u op 26 oktober te mogen verwelkomen. Tot dan.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur