Hoe gaan we om met het coronavirus? - update #5

ALLE lessen en activiteiten binnen gymnastiekvereniging V&K zijn afgelast tot en met maandag 6 april. De KNGU last ook al haar activiteiten af, waaronder wedstrijden en opleidingen, tot en met 6 april.

UPDATE 15 maart 

Beste (ouders van) leden, trainers en vrijwiliggers van V&K,

Naar aanleiding van de persconferenties van 12 & 15 maart, heeft zowel de sportkoepel NOC*NSF als de KNGU het advies aan verenigingen gegeven om het clubleven t/m 6 april helemaal stil te leggen. Conform de verplichting van de overheid zijn ALLE lessen en activiteiten binnen gymnastiekvereniging V&K tot en met maandag 6 april afgelast. 

De KNGU last ook al haar activiteiten (wedstrijden, opleidingen, etc) af tot en met 6 april aanstaande. Dit betekent ook dat de acrowedstrijd, die V&K organiseert in samenwerking met de KNGU, niet door zal gaan.

Bovenstaande beslissen zijn allen in lijn met het advies van het RIVM. 

Op dit moment is het niet mogelijk om de consequenties van dit besluit te overzien. We zullen dit de komende tijd zo goed als mogelijk in kaart brengen en onze leden waar nodig op de hoogte brengen. 

Informatie met betrekking tot contributie 

Er bereiken ons op dit moment vragen over de impact van het afgelasten van trainingen op contributie. De KNGU heeft op haar website hier het volgende over geschreven: "Als KNGU nemen we het standpunt in dat we kosten die we met z'n alle maken, zoveel mogelijk met z'n alle dragen". Om die reden adviseert de KNGU de contributie vooralsnog te innen, omdat de kosten immers ook doorlopen en we niet weten hoe lang de maatregelen van kracht zullen zijn.

We zullen als V&K met de gemeente overleggen wat de gevolgen zijn voor bijvoorbeeld de vooraf overeengekomen huur van de zalen. We zullen toenadering zoeken met andere (binnen)sportverenigingen in Uden om mogelijk generiek beleid te vormen voor alle (binnen)sporters in de gemeente Uden. Zodra er duidelijkheid is over de al dan niet doorlopende (vaste) kosten, zullen we als bestuur hierover een weloverwogen besluit nemen en alle leden op de hoogte brengen. 

Toevalligerwijs vond de inning van de contributie van de maanden maart en april juist deze week plaats. Dit is geheel in lijn met voorgaande jaren alsmede met de indie hierover op onze website en heeft dus geen enkel verband met het annuleren van de lessen tot en met 31 maart. 

We wensen onze leden, trainers en vrijwilligers die direct of indirect getroffen zijn door het coronavirus of de gevolgen daarvan veel sterkte en beterschap. Het is voor iedereen een uitzonderlijke tijd, waarbij wij allemaal onszelf inspannen om zo goed mogelijk met deze nieuwe situatie om te gaan.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, berichten we u. Houd daarom de berichtgeving in de gaten. 

 

Met sportieve groet, 

Bestuur van V&K