Ledenadministratie

Onderstaand vind je alle informatie die belangrijk is voor jou als (toekomstig) lid van V&K.

Contributie

De contributiebedragen zijn gebaseerd op 40 weken sporten gedurende een seizoen welke circa 10 maanden omvat. De contributie is gerelateerd aan het aantal uren per week dat deelgenomen wordt aan de lessen.

De contributiebedragen zijn HIER te vinden. De contributie wordt in vijf termijnen geïnd. De contributieperioden zijn september/oktober, november/december, januari/februari, maart/april en mei/juni. De incasso vindt plaats in de eerste week van september, november, januari, maart en mei.

Naast bovenstaande contributie wordt er bondscontributie geïnd. Deze contributie draagt V&K af aan de KNGU. Deze kosten zijn voor 2018:

 • Tot 16 jaar €21,40 per jaar;
 • 16 jaar en ouder €26,20 per jaar.

De inning van de bondscontributie vindt elk jaar in januari plaats. Als een lid in de loop van het jaar lid wordt, wordt bij start van het lidmaatschap in het:

 • 1e kwartaal de volledige bondscontributie gerekend;
 • 2e kwartaal voor 3/4 deel bondscontributie gerekend;
 • 3e kwartaal voor 2/4 deel bondscontributie gerekend;
 • 4e kwartaal voor 1/4 deel bondscontributie gerekend.
   

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor een les? Laat dit dan eerst weten aan ledenadministratie@venkuden.nl. Je kunt dan eerst twee gratis proeflessen volgen!

Na de 2e proefles beslis je of je lid wilt worden of niet. Als je lid wilt worden, vraag dan aan de trainer(ster) een aanmeldformulier, vul deze volledig in en geef deze dan terug aan de trainer(ster). Hierna wordt alles automatisch geïncasseerd. 

Het inschrijfgeld bedraagt tot 16 jaar € 15,00. Voor 16 jaar en ouder is het € 20,00. Het inschrijfgeld wordt tegelijk met de betaling van de eerste contributie betaald.
 

Gezinskorting

Vanaf het derde gezinslid geldt een korting van 50%, dus ook voor het vierde, vijfde, enz., gezinslid. De korting wordt berekend over de goedkoopste uren.
 

Opschorting contributie

Bij langdurige ziekte of zwangerschap kun je via een mutatieformulier bij de ledenadministratie opschorting van de contributie aanvragen waarbij de volgende regels gelden:

 • betaling van een lopende periode worden niet terugbetaald.
 • betaling van de bondscontributie wordt niet opgeschort, omdat je wel lid blijft.
 • je meldt direct wanneer je weer komt sporten.

Het mutatieformulier kun je mailen aan ledenadministratie@venkuden.nl.
 

Verandering van les(sen)

Altijd doorgeven met een mutatieformulier! Als u meerdere lessen volgt en met 1 les stopt dient ook een mutatieformulier ingevuld te worden en geen afmeldformulier. Het mutatieformulier kun je mailen aan ledenadministratie@venkuden.nl.

Opzeggen

Dit dient plaats te vinden 1 maand voordat de nieuwe contributieperiode begint. Hiervoor dien je gebruik te maken van het afmeldformulier. Het afmeldformulier kun je mailen aan ledenadministratie@venkuden.nl. Wij verzoeken je dit tevens aan de trainer mede te delen.
 

Wijzigingen

Ga je verhuizen of krijg je een ander telefoonnummer of e-mailadres? Geef dit dan door aan de ledenadministratie via het mutatieformulier. Het mutatieformulier kun je mailen naar ledenadministratie@venkuden.nl.
 

Automatische incasso

 • Leden, die nog betalen per nota betalen daarvoor €2,00 per keer extra.
 • Nieuwe leden kunnen alleen via automatische incasso betalen.
   

Aanmaningen 

 • Bij de eerste aanmaning wordt 3,50 aan extra kosten berekend.
 • Bij een tweede aanmaning wordt €5,00 aan extra kosten berekend.
 • Na een derde aanmaning mag het lid niet meer de lessen volgen voordat het openstaande bedrag is voldaan.
   

Extra kosten wedstrijdsporters

Wedstrijdpaspoort

Iedere deelnemer aan een wedstrijd georganiseerd door de KNGU dient over een wedstrijdpaspoort te beschikken. Het secretariaat van V&K vraagt deze aan. Daarvoor moet je een recente pasfoto met voor- en achternaam inleveren bij je trainer. De kosten zijn in 2017 €14,55. Het wedstrijdpaspoort is 3 jaar geldig.

Inschrijfgeld wedstrijden

Het inschrijfgeld voor de wedstrijden wordt gedeeltelijk door de deelnemers en gedeeltelijk door V&K betaald. Het bedrag is afhankelijk van de wedstrijddiscipline en het niveau/aantal wedstrijden. De vergoeding voor de inschrijfgelden bedraagt:

Acro
 • A/B – niveau €33,00;
 • C – niveau €22,00;
 • D/E – niveau €18,00.
Turnen 1e tot en met 4e divisie
 • Tot en met 2 wedstrijden €25
 • Bij 3 wedstrijden of meer €45

De inschrijfgelden en de kosten van het wedstrijdpaspoort worden automatisch in november geïncasseerd. Voor diegene die drie wedstrijden of meer hebben geturnd zal vervolgens nog €20 worden geïncasseerd.

Voor verdere informatie over de contributie kunt u bellen met de ledenadministratie: Marijona van Hulten, telefoonnummer 06 44 30 68 71, of mailen naar ledenadministratie@venkuden.nl.