Organisatie

V&K hanteert een bestuursstructuur op basis van portefeuillehouders en commissies. Het bestuur zet het beleid in grote lijnen uit, maar de operationele uitvoering wordt overgelaten aan diverse portefeuillehouders en commissies.

De portefeuillehouders maken deel uit van het algemeen bestuur van V&K. Het voordeel van het werken met portefeuillehouders en commissies is dat de continuïteit van de activiteiten wordt gewaarborgd.

Commissies zorgen voor een spreiding van de te verrichten taken en werkzaamheden, waardoor de  vereniging minder afhankelijk wordt van een (te) beperkte groep van personen en daardoor minder kwetsbaar. Daarnaast bieden commissies ruimte aan leden om hun creativiteit en ideeën in dienst te stellen van de vereniging, iets wat het draagvlak binnen de vereniging ten goede komt.  Binnen de verenging zien we naast commissies die een structureel karakter hebben, ook commissies met een tijdelijk doel, bijvoorbeeld een jubileumcommissie.

Portefeuille verdeling

Voorzitter

Vacant

voorzitter@venkuden.nl

Penningmeester

Daphne Andringa

penningmeester@venkuden.nl

Secretaris

Jan Verstralen

info@venkuden.nl

Technische commissie

Suze de Jong

tc@venkuden.nl

Vrijwilligers

Bas Coenen

vrijwilligers@venkuden.nl